Διεύθυνση:
Σμολένσκυ 23 Νέο Φάληρο, 18547 Πειραιάς
Τηλέφωνο:
210 4832297